Home OMG De buren horen schreeuwen en huilen uit de woning van het oude...

De buren horen schreeuwen en huilen uit de woning van het oude echtpaar. Wat de politie dan ontdekt raakt hun in het hart.

Met hun actie hebben deze politieagenten uit Rome wereldwijd de mensen ontroerd: buren alarmeerden hen als geschreeuw en gehuil uit de woning van het oude echtpaar Jole en Michele horen. Als vier geüniformeerde agenten bij de 89-jarige en haar 94-jarige echtgenoot aankomen treffen ze echter geen gevaar aan, geen inbrekers, geen huiselijk geweld. De beide oude mensen hadden het nieuws bekeken – terroristische aanslagen, misbruikgevallen in de crèche – en zijn in luide tranen uitgebarsten over al het leed dat in de wereld gebeurt. De agenten stellen vast dat het echtpaar zeer eenzaam is en al sinds eeuwen geen bezoek meer gehad heeft.

Ze roepen een ambulance om er zeker van te zijn dat met hen beiden alles in orde is. Maar de Italianen weten wat Jole en Michele werkelijk ontbreekt: menselijkheid en hartelijkheid. Dus bereiden de wetshandhavers een eenvoudige maaltijd voor hen, spaghetti met gesmolten boter en kaas, gezamenlijk met de vrouw en haar man eten ze in de keuken, verlenen hen gezelschap en onderhouden zich met het gebrekkige paar. Een klein gebaar, dat echter zo veel betekent. Want soms is er maar een beetje warmte en opmerkzaamheid nodig voor diegenen die zich al vergeten voelen. Een heel bijzondere actie van de agenten!